Výzkum a vývoj

Společnost AIR TEAM s.r.o. se podílí na různých projektech v oblasti výzkumu a vývoje.

Jedním z nejdůležitějších projektů v oblasti výzkumu a vývoje byl realizován ve spolupráci s Leteckým ústavem, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, týkající se zástavby avioniky do letounu VUT 001. Letoun VUT 001 Marabu je navržen pro ověření technologií vyvinutých primárně pro bezpilotní letadla. Vývoj byl podporován projektem MPO FI-IM3/041 ("Návrh a realizace letounu VUT 001 Marabu pro podporu využití bezpilotních létajících prostředků v civilním sektoru", 2006-2009). Mezi další partnery tohoto projektu patřili společnosti První Brněnská strojírna Velká Bíteš a.s. a Jihlavan Airplanes. Více informací naleznete na: http://www.vutbr.cz/temata-vut-f18829/novy-experimentalni-letoun-vut-001-marabu-d35823.

V současnosti je společnost AIR TEAM s.r.o. dodavatelem v projektu ESPOSA (Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft), který byl založen programem 7th Framework Program pod registračním číslem 284859. Projekt je veden společností První Brněnská strojírna Velká Bíteš a.s. Hlavním cílem projektu je vývoj a integrace nových turbínových motorů o výkonu do 1 000 kW pro malé letouny. Zároveň s tímto vývojem probíhá vývoj nové avioniky pro turbínové motory, která by pomohla k větší účinnosti motoru, bezpečnosti a snížila nároky na pilota. Více informací naleznete na: http://www.esposa-project.eu/en/efficient-systems-and-propulsion-for-small-aircraft-2.html

 

 

V roce 2016 byla společnosti AIR TEAM s.r.o schválena dotace na projekt:

Název projektu: Avionické vývojové centrum

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000027

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram POTENCIÁL a jeho cílem je rozšíření stávajícího vývojového centra pro ultralighty o další vývojové kapacity, zaměřující se již na vývoj avioniky pro standardní letadla kategorie General Aviation. Centrum bude sloužit pro vývoj a testování nových generací avioniky pro různé typy malých dopravních letadel. 

Bude umožněn vývoj typových avionik pro jednotlivé generace a výrobní typy malých letadel. Návazně bude ve spolupráci s leteckými servisy spuštěna standardní výroba a poskytování služeb v podobě zástaveb avionik do jednotlivých letadel.

V důsledku projektu je očekáváno vytvoření moderního vývojového centra, které bude umožňovat flexibilní a požadavkům trhu odpovídající vývoj komplexní avioniky, a to jak hardwarových složek včetně zástavby do jednotlivých typů letadel, tak i adjustovaného software.

Avionické vývojové centrum

Společnost AIR TEAM, s.r.o. zrealizovala projekt „Avionické vývojové centrum“, registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000027. Cílem projektu bylo rozšíření stávajícího vývojového centra určeného pro letouny kategorie UL/ELSA  o vybudování Avionického vývojového centra, jehož  kapacity umožňující vývoj v oblasti avionického a přístrojového vybavení pro letadla kategorie General Aviation . Součástí vývoje je i realizace všech souvisejících úkolů, kterými jsou zpracování kompletní dokumentace dle schvalovacích procesů (certifikačních předpisů) pro zástavbu avioniky do letadel kategorie General Aviation

Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie.

Účelem projektu bylo rozšíření stávajícího Vývojového centra do nových prostorů a pořízení technologií, které umožní zpracovávat změny architektury elektrických a elektronických systémů jednotlivých typů letadel kategorie General Aviation , návrhy osazení palubních desek pro jednotlivé generace a výrobní typy těchto letadel nejmodernější avionikou a ve spolupráci s leteckými servisy poskytovat služby v podobě zástaveb avioniky do jednotlivých letadel.

Rozšíření vývojového centra disponuje následujícím novým vybavením:

 • létající platformou – letoun Cessna 172 S vybavený avionikou od firmy GARMIN, ELT Kannad 406 AF COMPACT s pozičními, antikolizními a přistávacími/pojížděcími světloměty od firmy VELEN, a sluchátky,
 • IT vybavením (počítače, notebooky, tablety, monitory),
 • Softwarovým vybavením - Engineerinng Base Cable Harnes Design, software do IFR 4000, software do IFR 6000,
 • Sada nářadí pro instalaci pinů a soketů – DMC,
 • Měřidly a testery - MiliOhmetr, Integrační diagnostika – měřič SWR a útlumů,
 • Nástroji pro výrobu a úpravy kabeláží - tiskárna Datamax E-4205A MS/TT/termotiskárna.

V souvislosti s tímto vybavením jsme schopni nabídnout především tyto služby:

 • Létající platformu - letoun Cessna 172 S vybavený avionikou od firmy GARMIN, ELT Kannad 406 AF COMPACT, s pozičními, antikolizními a přistávacími/pojížděcími světloměty od firmy VELEN, a sluchátky
 • IT vybavení - počítače ALZA TopOffice 3010, Lenovo V320-15IAP Tower, notebook ASUS ZENBOOK UX410UA-GV151T, tablet PC HP Envy 15-w100nc, tiskárna XeroX DocuCentre SC2020)
 • Softwarové vybavení (Engineerinng Base Cable Harnes Design, software do IFR 4000 k testování ELT od 121,5 – 406 MHz, software do IFR 6000 k testování ADS-B)
 • Sada nářadí pro instalaci pinů a soketů – DMC 737 BELL GENERAL TOOL KIT
 • Měřidla a testery ( MiliOhmeterAX6000, integrační diagnostika S-TEC SIGN AND -měřič SWR a útlumů)
 • Výroba a úpravy kabeláží ( tiskárny Datamax E-4205A MS/DT/Termotiskárna)

K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

V případě zájmu o využití vybudované infrastruktury se prosím obracejte na následující kontakty za účelem individuálního řešení:

Ing. Petr Polák, t.č. +420 602783999, email: petr.polak@airteam.cz

Ing. Petr Polák, t.č. +420 721420000, email: polak@airteam.cz

V roce 2017 byla společnosti AIR TEAM s.r.o schválena dotace na projekt:

Název projektu: Školicí středisko společnosti AIR TEAM

Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_048/0009326

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ŠKOLICÍ STŘEDISKA a jeho cílem je vznik školícího centra pro realizaci výukových aktivit žadatele. Školení, která povede žadatel v nově vzniklých prostorách, budou zaměřena na teoretickou i praktickou výuku v oblasti letectví, letecké avioniky, servisu a údržby letadel a další. Projekt tak naplňuje cíl výzvy podpořit budování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru a tím zlepšit kvalitu zázemí pro vzdělávání.

Toto středisko bude reflektovat aktuální vývojové trendy v odvětví a umožňovat výuku nových technologií, současně s procvičováním každodenních dovednostní pilotů i údržby. Školící centrum by zároveň mělo umožňovat komplexní zaučení nových zaměstnanců – absolventů, kteří si potřebují před vstupem do oboru osvojit základní technologické postupy.

V důsledku projektu očekáváme zvýšení technické úrovně školených pracovníků, rozšíření schopností pracovníků využívat nové progresívní technologie a celý tým jako celek pak bude schopen lépe reagovat na potřeby zákazníků, jak z hlediska nabízených technologií, tak i i z hlediska požadavků dodavatelů, především pro nestandardní a jednorázové objednávky, jejichž poměr k průběžným a dlouhodobým objednávkám se průběžně navyšuje.

Budou vybudovány a vybaveny celkem čtyři učebny. Dvě praktické a dvě teoretické. Do učeben bude pořízena technologie v podobě výukových avionických systémů a potřebného IT vybavení, na kterém bude probíhat praktický nácvik obsluhy a údržby, dále bude instalována prezentační technika a počítače. V první fázi proběhnou stavební úpravy a výstavba, poté budou nakoupeny technologie (typové stroje a simulátory), výpočetní a prezentační technika a další vybavení. 

V roce 2021 byla společnosti AIR TEAM s.r.o schválena dotace na projekt:

Název projektu: Vývojové centrum pokročilých leteckých ISR technologií

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024231 

Projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), programu Potenciál VII. Jeho cílem je rozšíření stávajících vývojových center společnosti AIR TEAM a vybudování nového Vývojového centra pokročilých leteckých ISR technologií“. Toto vývojové centrum bude zaměřeno na výzkum a vývoj univerzálních, víceúčelových a multifunkčních autonomních IP (Internet Protocol) podvěsných kontejnerů (Podu) využívajících technologie ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance), tj. optickou, senzorickou hlavici a systém pro přenos dat. které budou zastavitelné do dvou kategorií leteckých platforem (GA a UL/ELSA).

IP ISR Pody budou určeny kromě bezdrátového obousměrného IP přenosu jakýchkoli senzorických dat (typ senzorických dat je vymezený typem instalovaného senzoru) země-vzduch, také jako vzdušný retranslační bod pro taktické IP MANET (Mobile Ad-Hoc Network) datové a hlasové spojení. Tento systém nabídne řešení často problematického obousměrného (země-vzduch a vzduch-země) IP spojení za účelem transparentního přenosu jakékoliv informace (ve formě IP paketů nebo IP streamů) na velkou vzdálenost, resp. při leteckých operacích nad rozlehlým územím a možnost přenosu videa bezdrátovou cestou i na větší vzdálenosti do stanoviště, které následně data bude zpracovávat a možnost streamování obrazu.

Výroba prototypů IP ISR Podů, výroba ověřovací série a následně standartní výroba IP ISR Podů bude probíhat ve spolupráci se společností AIR TEAM service, s.r.o.

V roce 2022 byla společnostem AIR TEAM, s.r.o. a AIR TEAM Service, s.r.o. schválena dotace na projekt :

Název projektu : „Vývoj multifunkčního IP ISR Podu ve společnosti AIR TEAM, s.r.o. „

Registrační číslo : CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026813

Projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), programu APLIKACE IX. Jeho cílem je výzkum, vývoj a výroba 2 prototypů univerzálních, víceúčelových , multifunkčních a autonomních IP ISR Podů osazených optickou senzorickou hlavicí a datalinkem – systémem pro přenos dat, jejich zástavba do letadla kategorie UL/ELSA a letadla kategorie General Aviation a ověření přenosu dat na vzdálenost 40 km.

Součástí vývoje obou prototypů autonomních IP ISR Podů bude zpracování kompletní dokumentace pro výrobu, sestavení schémat zapojení  a vývoj způsobu uchycení autonomních IP ISR Podů  na letadlo kategorie UL/ELSA a letadlo kategorie General Aviation. Součástí projektu je  zpracování dokumentace ( Supplemental Type Certificates – STC) pro schválení zástavby IP ISR Podu na letadlo kategorie General Aviation od EASA.

Součástí projektu jsou všechny nezbytné pozemní a letové zkoušky včetně ověření přenosu dat, hlasu, pozičních informací dle navržených scenérií, testování nasazení dronu ViMA ( Virtula Mast) pro zvýšení operačního pokrytí a testování propojení pozemního pracoviště operátora se simulovaným operačním střediskem IZS.

Vývoj, výroba,  pozemní a letové zkoušky budou probíhat ve spolupráci s partnery projektu, tj, společností AIR TEAM service, s.r.o. a Leteckým ústavem Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.

Vývojové centrum pokročilých leteckých ISR technologií

Společnost AIR TEAM, s.r.o. zrealizovala projekt „Vývojové centrum pokročilých leteckých ISR technologií“, registrační číslo projektu : CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024231. Cílem projektu bylo

vybudování pracovišť pro vlastní výzkum a vývoj a prohloubení spolupráce s výzkumnými a vývojovými organizacemi.

Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie.

Účelem projektu bylo vybudování nového Vývojového centra pokročilých leteckých ISR technologií zaměřeného na výzkum a vývoj univerzálních, víceúčelových, multifunkčních  autonomních  IP ISR (Podů (podvěsných kontejnerů) s optickou, senzorickou hlavicí a systémem pro přenos dat pracujících  na technologii  Wave Relay s následujícím vybavením:

 • létající platformou – letounem Cessna TURBO T-182 Skylane vybaveného TKS, avionikou od firmy GARMIN, záchranným padákem BRS-182, pozičními, antikolizními a přistávacími/pojížděcími se světloměty od firmy VELEn, Vortex generátorem a sluchátky
 • IP ISR Podem se zastavěnou kumunikační částí (rdst. MPU5, antény pro pásmo S, LTE modem IBR900,), optickou částí (kamera Epsilon 140LC EO/IR včetně příslušenství) a ovládací částí (Notebook PANASONIC 55mk2)
 • strojním vybavením – portálová frézka AL1040 na obrábění neželezných materiálů včetně nářadí, sloupová vrtačka OPTI včetně nářadí, ruční lis DPP 30, 3D tiskárna, zvedák HRZ 4/550/S, sada krimpovacích kleští DMC 737, spektrální analyzér Rigol RSA3045N, šroubový kompresor MARK C
 • přístrojovým vybavením – AVX-10K, Spektroradiometr NVIS Dispelay Test Systém
 • sada dílenského nářadí
 • IT vybavením (počítače, notebooky, tablety, monitory)

V souvislosti s tímto vybavením jsme schopni nabídnout především tyto služby:

 • létající platforma Cessna TURBO T-182 Skylane – testování vlastních IP ISR Podů za podmínky dodržení předpisů EASA PART 21, EASA PART 145, EASA CS-23
 • vybavení IP ISR Podu – testování přístrovového vybavení podu (např. senzory, radiostanice). za podmínek dodržení předpisů EASA PART 21, EASA PART 145, EASA CS-23
 • CNC frézka na obrábění neželezných materiálů: frézování součástí z dřeva, plastů, hliníkových slitin, polystyrénu, pěnových materiálů
 • sloupová vrtačka OPTI – vrtání a frézování součástí z hliníků, oceli a plastů
 • ruční lis DPP 30 – nalisování a rozlisování ložisek, lisování matic, lisování lemů plechových dílů
 • 3D tiskárna Creality Ender 5 plus – 3D tisk do velikosti 350x350x400 mm
 • spektrální analyzér Rigol RSA3045N – analýza vyzařovaného rádiového spektra elektrických zařízení, zkoušky pro průkaz elektromagnetické kompatibility podle předpisů EASA PART 145, EASA PART 21, EASA CS-23
 • přístrojovým vybavením – AVX-10K – měření letadlových komunikačních a navigačních systémů pro prokázání elektromagnetické slučitelnosti podle předpisů EASA PART 145, EASA PART 21, EASA CS-23
 • Spektroradiometr NVIS Display Test Systém – měření letadlových přístrojových a indikačních systémů systémů pro prokázání elektromagnetické slučitelnosti EASA PART 145, EASA PART 21, EASA CS-23

K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.


V roce 2023 byla společnosti AIR TEAM, s.r.o. schválena dotace na projekt :

Název projektu: Fotovoltaická elektrárna Airteam

Registrační číslo: CZ.31.3.0./0.0/0.0/22_001/0003279

Projekt je financován z Národního plánu obnovy. Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 18 kWp a akumulaceo velikosti 17,4 kWh, složící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.