Korzystając z naszego formularza online, w łatwy sposób możesz wysłać zapytanie dotyczące naprawy lub usługi serwisowej. W momencie, kiedy otrzymamy Twój formularz, nasz specjalista z działu serwisu skontaktuje się z Tobą nadając numer sprawy serwisowej (RMA).  

W następnej kolejności możesz przesłać do nas paczkę z przedmiotem, którego tyczy się zapytanie. Proszę upewnić się, aby nadany numer RMA i wypełniony formularz serwisowy był dołączony do przesyłki. 

AIR TEAM service jest certyfikowaną organizacją EASA Part145, która oferuje pełny zakres usług posprzedażowych, które obejmują remonty, modyfikacje, a także proste prace, takie jak kosmetyczne poprawki, czyszczenie czy wymiana komponentów.

Prosimy o szczegółowe opisanie usterki wraz z historią użytkowania.

Prosimy o dołączenie zdjęcia lub filmu ukazującego opisany problem.

Proszę zwrócić uwagę, iż minimalna kwota za wycenę naprawy, to 400 PLN + VAT. W przypadku naprawy, kwota wyceny jest odliczana od całkowitego kosztu naprawy. W niektórych przypadkach oszacowanie wymaga częściowej naprawy. W przypadku, gdy po oszacowaniu kosztów naprawy po uprzednim doprowadzeniu urządzenia do stanu, w którym można je oszacować Klient odmówi zgody na dalszą naprawę, fakturujemy koszty części i pracy poświęconej na to urządzenie. Okres gwarancji wynosi 90 dni od daty ukończenia naprawy. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie części oraz pracę, które były poddawane naprawie -- wyłączona jest gwarancja na elementy, które nie były poddawane naprawie, a uległy uszkodzeniu w okresie trwania gwarancji. Gwarancja przestaje obowiązywać w momencie, w którym stan urządzenia wskazuje na samodzielnie dokonywane modyfikacje, błędne użytkowanie, posiada zerwane plomby, jego instalacja była wadliwa lub przedmiot był niewłaściwie zabezpieczony do transportu.


Nieprawidłowe lub niekompletne informacje mogą mieć wpływ na realizację przesłanego zapytania.
* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.