Kupuj bez VAT

Przy spełnieniu kilku warunków możesz dokonać zakupu w naszym sklepie bez VAT-u:

  • Twoja konto użytkownika musi posiadać prawidłowo wypełnione wszystkie niezbędne pola (szczególnie numer NIP / adres dostawy).
  • E-mailem otrzymamy od Państwa następujące dokumenty: wypis z CEIDG lub KRS dla prowadzonej działalności oraz dokument potwierdzający rejestrację do VAT-u. 


Po weryfikacji wszystkich danych towar będzie zafakturowany bez VAT.

Uwaga: Towary zamówione na dostawy przez firmę kurierską można wysłać tylko do siedziby lub biura firmy, który jest wskazany na dokumencie rejestrowym firmy. 

Dokumenty wymagane do odbioru towaru w oddziale spółki, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT:

  • Towary zamówione na odbiór własny może odebrać tylko Prezes lub osoby upoważniona.
  • Jeśli produkt odbierze pracownik firmy wymaga się pisemnego upoważnienia od notariusza i podpis Prezesa firmy.
  • Dyrektor Zarządzający musi okazać ważny dowód tożsamości.