0 zł
15 780 zł

RAMI AV-200

antena dla ELT, whip

W magazynie
687,20 zł
558,70 zł bez VAT

RAMI AV-300

antena dla ELT, rod

W magazynie
1 609,54 zł
1 308,57 zł bez VAT

Artex

ELT Antenna, Rod, White

W magazynie
4 271,18 zł
3 472,50 zł bez VAT

RAMI AV-200(-B)

ELT Antenna, Whip, Black

Zwykle w 3-4 tygodnie
656,33 zł
533,60 zł bez VAT

RAMI AV-100

ELT Antenna, Black

Zwykle w 3-4 tygodnie
1 274,78 zł
1 036,41 zł bez VAT

Artex

ELT Antenna, Blade

Zwykle w 2-3 tygodnie
6 534,01 zł
5 312,20 zł bez VAT

RAMI AV-401

ELT Antenna, Rod, Single Connector

Zwykle w 3-4 tygodnie
1 657,18 zł
1 347,30 zł bez VAT

Artex

ME406 Antenna, Whip

W magazynie
1 561,64 zł
1 269,63 zł bez VAT

Artex

110-4/110-406/200 Antenna, Whip

Zwykle w 2-3 tygodnie
599,87 zł
487,70 zł bez VAT

RAMI AV-402

ELT Antenna, Rod, Dual Connector

Zwykle w 3-4 tygodnie
1 722,25 zł
1 400,20 zł bez VAT

Kannad ANT110

ELT Auxiliary Antenna, TNC

Zwykle w 2-3 tygodnie

Kannad ANT500

ELT Blade Antenna

Zwykle w 2-3 tygodnie
10 863,48 zł
8 832,10 zł bez VAT

Kannad ANT650

ELT Blade Antenna

Zwykle w 2-3 tygodnie
12 744,40 zł
10 361,30 zł bez VAT

Artex

ELT Antenna, Blade, High Speed

Zwykle w 2-3 tygodnie
15 239,58 zł
12 389,90 zł bez VAT

Artex

ELT110-406 Antenna, Whip

Zwykle w 2-3 tygodnie
881,64 zł
716,78 zł bez VAT

Artex

ELT Antenna, Blade, High Speed

Zwykle w 2-3 tygodnie
15 778,24 zł
12 827,84 zł bez VAT

Artex

ELT Antenna, Blade, High Speed, Black

Zwykle w 2-3 tygodnie
15 778,24 zł
12 827,84 zł bez VAT

Artex

ELT Antenna, Blade

Zwykle w 2-3 tygodnie
6 509,41 zł
5 292,20 zł bez VAT

Artex

ELT Antenna, Blade, Protective Edge

Zwykle w 2-3 tygodnie
7 158,97 zł
5 820,30 zł bez VAT

Artex

ELT Antenna, Blade

Zwykle w 2-3 tygodnie
7 073,12 zł
5 750,50 zł bez VAT

Artex

ELT Antenna, Rod, Black

Zwykle w 2-3 tygodnie
6 373,74 zł
5 181,90 zł bez VAT

Artex

ELT Antenna, Blade, Protective Edge

Zwykle w 2-3 tygodnie
9 188,22 zł
7 470,10 zł bez VAT

Artex

C406-1/C406N Antenna, Blade

Zwykle w 2-3 tygodnie
13 902,32 zł
11 302,70 zł bez VAT