0 zł
2 330 zł

Mountain High

Transfiller, CGA540-CGA540

Zwykle w 2-3 tygodnie
877,97 zł
713,80 zł bez VAT

Mountain High

Transfiller, CGA540-CGA540, w/ O-ring and Bleed Valve, 2 ft

Zwykle w 2-3 tygodnie
1 884,36 zł
1 532 zł bez VAT

Mountain High

Transfiller, CGA540-CGA540, w/ O-ring, Bleed Valve and Gauge, 4 ft

Zwykle w 2-3 tygodnie
2 221,13 zł
1 805,80 zł bez VAT

Mountain High

PVC Tubing, 9/32", per 3 ft

Zwykle w 2-3 tygodnie
39,24 zł
31,90 zł bez VAT

Mountain High

PVC Tubing, 1/4", per 3 ft

Zwykle w 2-3 tygodnie
39,24 zł
31,90 zł bez VAT

Mountain High

Regulator, DIN-477, Rightangle Output

Zwykle w 2-3 tygodnie
1 384,37 zł
1 125,50 zł bez VAT

Mountain High

O2D1 Battery Kit

Zwykle w 2-3 tygodnie
104,92 zł
85,30 zł bez VAT

Mountain High

Regulator, DIN-477, Rightangle Output, w/ Gauge

Zwykle w 2-3 tygodnie
1 502,20 zł
1 221,30 zł bez VAT

Mountain High

O2D2 Battery Kit

Zwykle w 2-3 tygodnie
101,23 zł
82,30 zł bez VAT

Mountain High

Aerox-EDS Adapter

Zwykle w 2-3 tygodnie
78,60 zł
63,90 zł bez VAT

Mountain High

OxyArm-EDS Adapter

Zwykle w 2-3 tygodnie
94,22 zł
76,60 zł bez VAT

Mountain High

D1 External Power Supply

Zwykle w 2-3 tygodnie
515,62 zł
419,20 zł bez VAT

Mountain High

Flowmeter, w/ Tubing

Zwykle w 2-3 tygodnie
542,92 zł
441,40 zł bez VAT

Mountain High

Split Kit

Zwykle w 2-3 tygodnie
219,92 zł
178,80 zł bez VAT

Aerox

Retrofit Kit, PB2, w/ Cannula & Flowmeter

Zwykle w 2-3 tygodnie
828,04 zł
673,20 zł bez VAT

Aerox

Retrofit Kit, SC, w/ Cannula & Flowmeter

Zwykle w 2-3 tygodnie
828,04 zł
673,20 zł bez VAT

Aerox

Retrofit Kit, Aerox, w/ Cannula & Flowmeter

Zwykle w 2-3 tygodnie
724,47 zł
589 zł bez VAT

Aerox

Retrofit Kit, SkyOx, w/ Cannula & Flowmeter

Zwykle w 2-3 tygodnie
879,82 zł
715,30 zł bez VAT

Aerox

Retrofit Kit, CPC, w/ Cannula & Flowmeter

Zwykle w 2-3 tygodnie
879,82 zł
715,30 zł bez VAT

Aerox

Cannula Stowage bag

Zwykle w 2-3 tygodnie
274,04 zł
222,80 zł bez VAT

Aerox

Retrofit Kit, PB1, w/ Cannula & Flowmeter

Zwykle w 2-3 tygodnie
828,04 zł
673,20 zł bez VAT

Aerox

Mask Stowage Bag

Zwykle w 2-3 tygodnie
279,58 zł
227,30 zł bez VAT

Aerox

Retrofit Kit, PB1, w/ Cannula, Flowmeter & Needle Valve

Zwykle w 2-3 tygodnie
724,47 zł
589 zł bez VAT