Sertifiseringer

AIR TEAM innehar EASA PART 145 autorisasjon for vedlikehold CZ.145.0094.
Denne autorisasjonen godkjenner oss til å utføre vedlikehold og modifikasjoner lette fly slike som Zlíns og Cessnas, Regionale fly og Airlines som for eks. Saab 340, Boeing 737 and Airbus A318-321.

Hos AIR TEAM gir vi kvaliteten på våre produkter og tjenester høyest prioritet. Selskapet har etablert og følger „management system“ etter normen ČSN EN ISO 9001:2009 med definerte krav til rådgiving og salgsstøtte for installasjon og vedlikehold av flydeler, avionikk og pilotutstyr.