ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

AIR TEAM, s.r.o.
hivatalos, beregisztrált székhelye: Masarykovo náměstí 354, 664 71 Veverská Bítýška, Cseh Köztársaság
szervezeti azonosítószáma: 28287517
regisztrálva a Brno-i Regionális Bíróság Kereskedelmi Nyílvántartásában, C szekció, 58709-es aktaszámmal termékek online értékesítésére a www.airteam.eu oldalon keresztül.

1. ELŐZETES RENDELKEZÉSEK
Ezen általános üzleti feltételek tartalmazzák az irányadó elveket minden a www.airteam.eu/hu weboldalon elérhető webáruházon keresztül megvásárolt termékek és szolgáltatások tekintetében. A webáruházat az AIR TEAM, s.r.o. működteti, amely egy korlátozott felelősségű társaság (regisztrálva a kereskedelmi nyilvántartásban a Brno-i Regionális Bíróság által, a C szekcióban, 58709-es aktaszám alatt), amely hivatalosan regisztrált irodájának címe Masarykovo náměstí 354, 664 71Veverská Bítýška. Szervezeti azonosító: 28287517, VAT (ÁFA) szám: CZ28287517.

Az Általános Üzleti Feltételek részletesen definiálják és specifikálják a következőket:

Az Eladó (defininíciót lásd alább) és a Vevő (defininíciót lásd alább) jogait és kötelezettségeit.

Minden szerződéses kapcsolat a Cseh Köztársaság jogi szabályzatával összhangban köttetik meg. Ha a szerződő fél egyéni fogyasztó, akkor az ezen üzleti feltételekben nem szabályozott kapcsolatokat a 89/2012 Coll. Törvény, a módosított Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) és a 634 / 1992 Coll., A módosított fogyasztóvédelmi törvény szabályozza. Ha azonban a szerződő fél nem magánfogyasztó, akkor minden olyan kapcsolat, amelyekre nem vonatkoznak a jelen üzleti feltételekből az üzleti szervezetekre vonatkozó pontok, a Polgári Törvénykönyv az irányadó. A jelen Általános Üzleti Feltételek elfogadásával az egyén vagy a szervezet kifejezi hozzájárulását a távoli kommunikáció eszközeinek használatához.


2. ALAPVETŐ FOGALMAK DEFINÍCIÓI
Eladó
AIR TEAM, s.r.o.,regisztrált székhelye/irodája: Masarykovo náměstí 354, Veverská Bítýška, Irányítószám: 664 71, Cseh Köztársaság Szervezeti azonosítószám.: 28287517, VAT (ÁFA) szám: CZ28287517

E-bolt
Internetes áruház, az Eladó által működtetve a www.airteam.eu/hu weboldalon.

Vételi megállapodás
Ezen Üzleti Feltételek alkalmazásában a Vételi Megállapodást áruk vagy szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodásnak kell tekinteni.

Vevő
Bármely E-áruház ügyfél, aki megvásárolja az Eladó termékeit és/vagy szolgáltatásait.

Üzleti feltételek
Mindig az E-bolton keresztül történt rendelés leadásának napján érvényes verziójú Üzleti Feltételek érvényesek.

Megrendelés
Egy megrendelés, amelyet a Vevő tesz az Eladó weboldalán.

Szolgáltatások
Bármelyik szolgáltatás, amely elsősorban az E-boltban kínált és az Eladó által a Vevő részére biztosított oktatói túrákból áll.

Fogyasztó
A fogyasztó bármely egyén, aki megállapodást köt vagy más módon foglalkozik az üzleti entitással az üzleti tevékenység keretein vagy a kereskedelem teljesítésén kívül.

Áruk
Bármely kézzel fogható tárgyi eszköz, amely elsősorban olyan ajándéktárgyakból és egyéb tárgyakból áll, amelyeket az eladó e-shopján keresztül értékesítenek, amelyet az eladó a Vevőnek értékesít.


3. VÉTELI MEGÁLLAPODÁS
Vételi Megállapodás, amely a Vevő Megrendelésének időpontjában jön létre: Az Eladó árukat és szolgáltatásokat hirdet az E-bolt honlapján. A Vételi Megállapodás abban az időpontban keletkezik, amikor a Vevő elküldi Megrendelését, és ezt a Megrendelést az Eladó elfogadja. Az Eladó a megrendelésben foglaltaknak megfelelően megerősíti a Megrendelés elfogadását a Vevő e-mail címére küldött visszaigazolással. A Vételi Megállapodást csak a két fél közötti kölcsönös megállapodás vagy jogi okok miatt lehet módosítani vagy törölni.

A megrendelésnek az Eladó részére történő benyújtását megelőzően, a Vevőnek lehetősége van arra, hogy ellenőrizze és módosítsa a Megrendelésen feltüntetett információkat, beleértve a Vevő azon képességét, hogy azonosítsa és kijavítsa az adatok megadásának időpontjában történt hibákat. A Vevő a Megrendelést elküldi az Eladó részére a "Rendelés megerősítése" gombra való kattintással.

A Vevő egyetért azzal, hogy távoli kommunikációt kell használni a Vételi Megállapodás megkötésekor. A Vételi Megállapodás létrehozásához szükséges távoli kommunikáció kapcsán felmerülő költségeket (azaz az internetkapcsolat költsége és a telefonhívások költsége) a Vevő viseli.

Minden, a weboldalon közzétett termékhez és szolgáltatáshoz kapcsolodó prezentáció csak tájékoztató jellegű , és az Eladó nem köteles ezen árukra és szolgáltatásokra vonatkozó Vételi Megállapodást kötni. A Ptk. 1732. § (2) bekezdésének rendelkezései kizárásra kerülnek.

Az üzleti feltételek kötelezési jellege. A Vásárlónak kötelezettségei vannak az Üzleti Feltételek és Kondíciók által, amely kötelezettségek közvetlenül a kész Megrendelés beküldésekor lépnek érvénybe. A Vételi Megállapodás megkötésekor a Vevő mindig (újra)ismertetésre kerül az Általános Üzleti Feltételek érvényes változatával, és a Vevőnek ki kell fejeznie hozzájárulását az Üzletszabályzat feltételeinek elfogadásához a Megrendelés benyújtása előtt. A Megrendelés megerősítésével és beküldésével a Vevő kijelenti, hogy ismeri az érvényes Üzleti Feltételeket.


4. HIBÁS TELJESÍTMÉNNYEL KAPCSOLATOS JOGOK
A szerződő felek jogait és kötelezettségeit a hibás teljesítménnyel kapcsolatban a vonatkozó általánosan kötelező erejű jogszabályok szabályozzák (különösen az 1914-1925 szekciók, a 2009-21117-es szekciók valamint a polgári törvénykönyv 2161-2174 szekcióik rendelkezései).

Az Eladó felelősséggel tartozik a Vevőnek, hogy a termék az átadás időpontjában hibátlan. Az Eladó különös felelősséggel tartozik a Vevő irányában abban az időpontban, amikor a Vevő átveszi a terméket a következők kapcsán:
Az áruk a felek által elfogadott jellemzőkkel rendelkeznek, vagy ha nem született konkrét megállapodás, akkor az áru az Eladó által leírt jellemzőkkel vagy a Vevő által elvárt jellemzőkkel rendelkezik, figyelembe véve az áruk jellegét illetve alapul véve az áruk hirdetését/leírását.
Az áruk alkalmasak az Eladó által meghatározott célokra, vagy arra a célra, ahogy az adott típusú terméket általában használják.
Az áruk a megfelelő mennyiségben, méretben és / vagy tömegben kerülnek átadásra.
Az áruk megfelelnek a törvényi előírásoknak.

Ha a termék nem rendelkezik a fent meghatározott jellemzőkkel, a Vevőnek jogában áll új hibamentes termék szállítását kérni, azzal a feltétellel, hogy ez az elvárás ésszerű, figyelembe véve a hiba jellegét. Ha azonban a hiba egy termék egyetlen komponenséhez köthető, a Vevőnek joga van arra, hogy csak ennek a komponensek a cseréjét kérje. Ha ez nem lehetséges, a Vevőnek jogában áll elállni a Vételi Megállapodástól. Ha azonban a hiba természetét figyelembe véve ez nem indokolt, különösen ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül javítható, a Vevőnek jogában áll a hiba ingyenes javításának kérése. A Vevőnek joga van egy új termékhez vagy egy alkatrész cseréjéhez, még javítható hiba esetén is, ha a terméket nem lehet megfelelően felhasználni a hiba ismételt előfordulása miatt, miután korábban már javításra került, vagy ha több hiba van. Ezekben a helyzetekben a Vevőnek jogában áll elállni a Vételi Megállapodást.

Amennyiben a Vevő nem áll el a Vételi Megállapodástól, és a Vevő nem kéri egy új, hibátlan termék szállítását, alkatrész cseréjét vagy javítását, a Vevő árengedményt kérhet ésszerű keretek között. A Vevőnek továbbá joga van ésszerű árengedményhez abban az esetben, ha az Eladó nem tud új, hibátlan terméket szállítani, alkatrészt cserélni vagy a termék javítását elvégezni, valamint abban az esetben, ha az Eladó nem orvosolja a hibát elfogadható határidőn belül, vagy ha a Vevő jelentős nehézségeket tapasztalna a javításra vonatkozó intézkedések eredményeképpen.

Ha az árucikk elfogadása utáni első hat hónapban hiba lép fel, akkor érthető és feltételezhető, hogy a tétel az elfogadott időpontban már hibás volt. A Vevő a hibás teljesítményű termékekkel kapcsolatos jogait az Eladó operatív telephelyén gyakorolhatja (Masarykovo náměstí 354, 664 71 Veverská Bítýška, Cseh Köztársaság). A panasz benyújtásának joga azonnal gyakorolható, amint az Eladó megkapja a panasz tárgyát képező árut/árukat a Vevőtől.

Amennyiben a Vevő a hibás teljesítményhez kapcsolódó jogait gyakorolja, az Eladónak írásban meg kell erősíteni a dátumot, amikor ezen jogot gyakorolják, valamint az elvégzett javításokat és az ezalatt eltelt időt.


5. MEGRENDELÉS VISSZAVONÁSA
Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a Megrendelés vagy annak egy részének elfogadását vagy visszavonását a következő esetekben:
Az árukat már nem gyártják vagy szállítják;
A Szolgáltatást nem lehet biztosítani, vagy az Áruk nem szállíthatók vis maior esemény miatt;
Az ügyfél nem fizette meg a Megrendelésben meghatározott vételárat;
Az Eladó beszállítója jelentősen megváltoztatta az áru vagy a szolgáltatás árát.

Ha a teljes vételárat vagy annak bármely részét már kifizették, ezt az összeget vissza kell fizetni a kifizető személynek.


6. VÁSÁRLÁSI ÁRAK ÉS A TULAJDONJOGOK FENNTARTÁSA
Az áruk és szolgáltatások aktuális árát mindig az Eladó weboldalán kerülnek megadásra. Az Eladó weboldalán a Megrendelés napján megadott Áruk és Szolgáltatások árát kell figyelembe venni mindig az áruk végső árának meghatározásakor. A Polgári Törvénykönyv 2132. §-a szerint a Vevő csak akkor kapja meg a szállított árura vonatkozó tulajdonjogot, miután az Áru megvásárlási árát teljes egészében kifizetették.


7. FIZETÉSI FELTÉTELEK
Az Eladó fenntartja magának a jogot az áruk és szolgáltatások árának megváltoztatására. A Megrendelés időpontjában érvényes ár (azaz az Eladó weboldalán az adott időpontban meghatározott aktuális ár) érvényben marad, amíg a Vételi Megállapodás meg nem történik. A Vevő (végső Vevő) köteles az Áru vételárát legkésőbb az áru átvételének napján megfizetni.


8. FIZETÉSI MÓDOK
A következő fizetési opcióik érhetők el:
Elektronikus pénzátutalás a PayPal rendszer segítségével
Elektronikus pénzátutalás a Visa és MasterCard kártyák használatával
Banki átutalás
Utánvétes fizetés (készpénzes fizetés kiszállításkor).


9. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
Szállítási határidő
Az áru a termék rendelkezésre állásának és az Eladó működési képességeinek megfelelően, a lehető legrövidebb időn belül, általában 10 (tíz) munkanapon belül kerül szállításra.

Szállítási cím
A szállítási cím a Vevő által elküldött Megrendelésen kerül meghatározásra. A kézbesítés akkor tekinthető befejezettnek, amikor az áru(k) a Megrendelésben megadott címre kiszállításra kerülnek. Az Eladó biztosítja a megadott címre történő kézbesítést. Az árucikket tartalmazó szállítmány általában tartalmaz egy szállítási listát, használati utasítást cseh nyelven és garancianyilatkozatot (ha a gyártó mellékelte azt a termékhez). Az adóügyi dokumentum (számla) a Megrendelésben megadott e-mailre kerül megküldésre.

Az áruk kiszállítása
Az Eladó gondoskodik az áruk világszerte történő kiszállításáról. A csomagolási és szállítási költségeket teljes mértékben a Vevő viseli.

Szállítási módok:
DHL vagy UPS (szállítási határidők a rendeltetési országtól függően).


2. A VÉTELI MEGÁLLAPODÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS
1. Megrendelés visszavonás
A Vevőnek ill. a végső Vevőnek jogában áll a Megrendelést bármikor visszavonni az áru szállítását megelőzően, az Eladó részéről alkalmazott szankciók nélkül.

2. Fogyasztó elállása a Vételi Megállapodástól távoli kommunikáció használatával
A Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdésével összhangban, a Fogyasztó az áru átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a Vételi Megállapodástól indoklás nélkül elállhat anélkül, hogy szankciók alkalmazására kerülne sor. Ilyen esetekben a Fogyasztó írásban értesíti az Eladót az Eladó üzlethelyiségén vagy az airteam@airteam.eu címre küldött e-mailen keresztül, ahol a Fogyasztó deklarálja az elállás tényét a Vételi Megállapodástól, a megrendelési számot, a vásárlás napját és a bankszámlaszámot, amelyre a visszatérítést kívánja megkapni.

A Vételi Megállapodástól való elállás céljából a Fogyasztó a Polgári Törvénykönyv 1820. § (1) bekezdésének f) pontjával összhangban az Eladó által biztosított minta-formanyomtatványt is felhasználhatja, amellyel a Fogyasztó a megrendelés véglegesítése előtt ismertetve van. A Fogyasztónak a kitöltött minta űrlapot az Eladó üzleti címére (Masarykovo náměstí 354, 664 71 Veverská Bítýška, Cseh Köztársaság) vagy az Eladó - 10.2.1. pontban meghatározott - e-mail címére kell megküldenie.
A Polgári Törvénykönyv 1829. § (2) bekezdésének rendelkezései azonban nem tekinthetők alapul az áruk ingyenes kölcsönének lehetőségére. Ha a Fogyasztó az áru átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a Vételi Megállapodástól való elállási jogát gyakorolja, a Fogyasztónak vissza kell küldeni a szállítóhoz mindazt, amit a Vételi Megállapodás alapján beszerzett. A Fogyasztó vállalja, hogy az árut az Eladó címére megküldi. Azokat a termékeket, amelyeket a Fogyasztó a Vételi Megállapodástól való elállása alapján visszaküld az Eladó címére, nem mutathat semmilyen használati jelet, sértetlennek és teljesnek kell lenniük (beleértve az összes tartozékot, a jótállási tanúsítványt, az utasításokat stb.), ill. az eredeti vásárlási okmányt is tartalmaznia kell.
Abban az esetben, ha a Vételi Megállapodástól történő elállás az Általános Üzleti Feltételek 10.2 pontja szerint történik, a teljes Vételi Megállapodás érvényét veszti a kezdetektől. Az árut a Vételi Megállapodástól való elállás időpontjától számított tizennégy (14) napon belül vissza kell juttatni az Eladónak. Ha a Fogyasztó eláll a Vételi Megállapodástól, akkor a Fogyasztó viseli a Polgári Törvénykönyv 1820. § (1) bekezdésének g) pontjával összhangban az Eladónak az áru visszaküldésével járó összes költséget, még akkor is, ha az áru normál postai úton természetéből adódóan nem szállítható.
Abban az esetben, ha a Fogyasztó az előző bekezdések szerint eláll a Vételi Megállapodástól, az Eladó a Fogyasztótól elfogadott pénzösszegeket a Vételi Megállapodástól való elállástól számított tizennégy (14) napon belül visszafizeti (az áru szállításához kapcsolódó esetleges további összegek kivételével, amelyek abból erednek, hogy a Fogyasztó az Eladónak a Polgári Törvénykönyv 1832. cikkének (2) bekezdésével összhangban az Eladó által kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő szállítási opciót választott). A pénzösszegek visszatérítésre kerülnek ugyanazon módszer alkalmazásával, amelytől az Eladó megkapta őket a Fogyasztótól, hacsak a Fogyasztó másként nem rendelkezik. Ha a Fogyasztó a Polgári Törvénykönyv 1832. § (4) bekezdésével összhangban eláll a Vételi Megállapodástól, az Eladó nem köteles visszatéríteni a beszedett összeget a Fogyasztónak mindaddig, amíg a Fogyasztó az Árut visszaküldi az Eladónak vagy bizonyítja, hogy az Áruk visszaküldtésre kerültek az Eladó részére.
Abban az esetben, ha a Vételi Megállapodástól való elállásra vonatkozó értesítést a Polgári Törvénykönyv 1818. §-a alapján az Áruk átvétele után tizennégy (14) napon belül nem küldi el az Eladónak, a Vételi Megállapodástól való elállás érvénytelen.
Ha az Áruk sérült vagy hiányos állapotban vannak, vagy értéküket más módon csökkentik, akár rendeltetésszerű használat eredményeképpen, az Eladónak joga van arra, hogy a Visszaküldött termék értékcsökkentett értékére kompenzációt kérjen a Fogyasztótól Áruk a Polgári Törvénykönyv 1833. §-ának megfelelően. Ez semmilyen módon nem érinti a Fogyasztó azon jogát, hogy szankció nélkül elálljon a Vételi Megállapoástól. Az Áruk kicsomagolásából eredően az eredeti csomagolás károsodása nem tekinthető az Áruk értékének csökkenésének.


3. A Kereskedelmi törvénykönyv 1837. §-ának rendelkezéseivel összhangban a fogyasztónak nem áll jogában a Vételi Megállapodástól való elállásra, többek között a következő esetekben:
A megállapodás tárgyát képező Szolgáltatás a Fogyasztó kifejezett beleegyezésével került biztosításra a megengedhető elállási időszak lejártát megelőzően; vagy
Az Áru(ka)t lezárt csomagolásban szállították, amelyből a Fogyasztó eltávolította az Áru(ka)t, és higiéniai okok miatt nem lehetséges az Áru(k) visszaküldése.

11. GARANCIA
Az Eladó huszonnégy (24) hónapos garanciát vállal az E-bolton keresztül értékesített termékekre, amellyel a jótállási időszak a Vevő általi Áru(k) átvételekor kezdődik.


12. PANASZI ELJÁRÁS
A panaszeljárás felgyorsítása érdekében a Vevőnek előzetesen kell értesítenie az Eladót e-mailben airteam@airteam.eu címen. Hacsak az Eladó és a Vevő másként nem ért egyet, a panaszt - beleértve a hibákat is - a panasz benyújtásának napjától számított harminc (30) naptári napon belül indokolatlan késedelem nélkül kell, hogy feldolgozzák.
A Vevő a panasz tárgyát képező Árut az Eladó szolgáltatás/szervíz helyére kell, hogy küldje (Masarykovo náměstí 354, 664 71 Veverská Bítýška, Cseh Köztársaság), ahol mind az Árura vonatkozó jótállási, mind jótállás utáni szolgáltatást nyújtják.
Miután az Eladó megkapja a panasz tárgyát képező Árut, az Eladó köteles haladéktalanul megküldeni a hivatalos panasztételi formanyomtatványt a Vevőnek a Megrendelésben megadott e-mail címre vagy a panasz benyújtásakor a Vevő által megadott címre.
Elismert panasz esetén olyan helyzetben, amikor az Áru nem cserélhető vagy a hiba megszüntetésére nincs lehetőség, az Áruért fizetett pénzösszegeket, beleértve a szállítási és csomagolási költségek összegét, jóváírják a Vevő számlájára (az Áru szállításához kapcsolódó további összegek kivételével, amelyek abból erednek, hogy a Fogyasztó azt az árucikkre vonatkozó szállítási opciót választotta, amely eltér az Eladó által a Polgári Törvénykönyv 1832. § (2) bekezdése szerinti legolcsóbb szabványos szállítási módszertől).
A panasz feldolgozásának időkeretét meg kell szakítani abban az esetben, ha az Eladó nem kapja meg a panasz feldolgozásához szükséges összes támogató anyagot (vagyis az Áru bármely részét, egyéb dokumentációt). Az Eladó köteles a Vevőtől további anyagokat a lehető legrövidebb időn belül bekérni, miután a Vevő benyújtja panaszát. A feldolgozási időkeret a kérelem benyújtásának időpontjától kezdődően megszakad, amíg a Vevő a kért anyagokat be nem szolgáltatja az Eladónak.
Az Eladó köteles értesíteni e-mailen keresztül a Vevőt arról, hogy a panasz feldolgozásra került a Megrendelésben megadott e-mail címen, vagy a Vevő által a panasz benyújtásakor megadott módon.

Abban az esetben, ha az Áru (Vevő általi) átvételének időpontában, az Áru nem felel meg a Vételi Megállapodásban meghatározottaknak, a Vevőnek joga van arra, hogy az Eladót kérje, hogy az árucikket olyan állapotba hozza, amely megfelel a Vevőnek a Vételi Megállapodásban foglaltaknak megfelelően ingyenesen és indokolatlan késedelem nélkül, a Vevő követelményei szerint, vagy az Áru cseréjével vagy az Áru javításával. Ha ez nem lehetséges, a Vevőnek jogában áll ésszerű árengedményt kérni az Áru árából vagy elállni a Vételi Megállapodástól. Mindeez nem érvényes, ha a Vevőnek tudomása volt a hibáról az áru átvétele előtt, vagy ha a Vevő okozta a hibát.


13. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
1. A Vevő (magánszemély) és a Vevő (jogi személy) képviselői személyes adatai a Cseh Köztársaság hatályos jogszabályai, vagyis a személyes adatok védelméről szóló 101/2000. számú jogszabály alapján kerülnek tárolásra valamint ezen adatok védelmét szintén ezen jogszabály szabályozza.
2. Abban az időben, amikor az előző bekezdésben megnevezett személyek Vételi Megállapodást kötnek, egyetértenek abban, hogy személyes adataik összegyűjthetők és feldolgozhatók az Eladó adatbázisában. A beleegyezés bármikor visszavonható írásban.
3. A személyes adatokat kizárólag a Vételi Megállapodás megkötése, az áruk és / vagy szolgáltatások átadása céljából, a Vásárlási Szerződéssel, a panaszok feldolgozásával és a kapcsolódó feladatokkal, valamint az Eladó archiválási céljaival a befejezett értékesítéssel kapcsolatos információk fenntartása érdekében tárolják és gyűjtik. Az adatok felhasználhatók arra is, hogy az Eladó ügyfeleinek esetleges engedményeket és egyéb előnyöket biztosítsanak.
4. Az Ügyfél személyes adatai teljes mértékben védettek a visszaélésekkel szemben. Az Eladó nem bocsátja rendelkezésre Ügyfelei személyes adatait harmadik fél számára. Az Eladó csak az Áru szállításához szükséges személyi adatokat teheti elérhetővé a szállítást végző félnek.
5. A Vételi Megállapodás létrejöttekor az Eladó elektronikus formában archiválja azt, és az csak az Eladó és a Vevő számára érhető el kérésre.


14. KERESKEDELMI ÜZENETEK KÜLDÉSE ÉS SÜTIK TÁROLÁSA
1. A Vevő vállalja, hogy az Árukre, a Szolgáltatásokra és az Eladó üzleti tevékenységére vonatkozó adatok, valamint az Eladó kereskedelmi üzenetei elküldhetők a Vevő e-mail címére.
2. A Vevő egyetért azzal, hogy a sütiket (cookie-k) tárolásra kerülhet a számítógépükön. Ha lehetséges a vásárlás a honlapon keresztül, és ha az Eladó képes teljesíteni a Vételi Megállapodásból eredő kötelezettségeit teljesíteni anélkül, hogy cookie-kat tárolna a Vevő számítógépén vagy más hasonló berendezésen, a Vevőnek jogában áll visszavonni az előző mondatban tett hozzájárulását bármikor.


15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Minden olyan szerződéses kapcsolatot, amelyet az Eladó az első félként és a Vevő második félként kötött, a Cseh Köztársaság jogi előírásai, a jelen Általános Üzleti Feltételek, valamint az Eladó minden egyéb vonatkozó rendelkezései szabályoznak és amelyekkel a vonatkozó személy beleegyezését fejezte ki. Amennyiben ezeknek az üzleti feltételeknek a rendelkezései érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válnak, ez nem befolyásolja az ezen Általános Üzleti Feltételekben foglalt fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát.

Ezek az üzleti feltételek lehetővé teszik a Vevő számára, hogy másolatokat készítsen és archiválja azokat. A Vételi Megállapodás megkötésekor azonnal a Vevő elfogadja a Megrendelés benyújtásának napján hatályos Általános Üzleti Feltételeket, beleértve a megrendelt Áru(k) és / vagy Szolgáltatások árát a megerősített Megrendelésben meghatározottak szerint, kivéve, ha bizonyíthatóan másképpen állapodtak meg.

Ezen Általános Üzleti Feltételek 2016. május 1-jén lépnek hatályba.