€ 0
€ 5 860

TCW Tech IBBS-12V-6AH

Backup Battery, Li-Fe-P04, 12V, 6 Ah

Auf Lager
€ 629,51
€ 529 exkl. MwSt.

TCW Tech IBBS-12V-3AH

Backup Battery, Li-Fe-P04, 12V, 3 Ah

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 418,88
€ 352 exkl. MwSt.

TCW Tech IBBS-12V-3AH

Backup Battery, Li-Fe-P04, 12V, 3 Ah

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 419
€ 352,10 exkl. MwSt.

True Blue Power S53001-01

TS835 Mouting Rack

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 724,12
€ 608,50 exkl. MwSt.

True Blue Power

TS835 Connector

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 333,32
€ 280,10 exkl. MwSt.

True Blue Power

TS835 Cockpit Selftest Switch

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 964,26
€ 810,30 exkl. MwSt.

True Blue Power

TS835 Vent Tube Kit

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 357,48
€ 300,40 exkl. MwSt.

True Blue Power TS420

Emergency Power Supply, 18V/1Ah

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 3 115,66
€ 2 618,20 exkl. MwSt.

True Blue Power TS420-1

Emergency Power Supply, 18V/2.5Ah

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 3 391,20
€ 2 849,75 exkl. MwSt.

True Blue Power TS835

Emergency Power Supply, 24.5V/4.5Ah

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 4 712,90
€ 3 960,42 exkl. MwSt.

True Blue Power TS835

Emergency Power Supply, 24.5V/4.5Ah, 5V Output

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 5 760,22
€ 4 840,52 exkl. MwSt.

Castleberry EPU28-24RM4

Emergency Power Unit, 14V

Auf Nachfrage erhältlich

Castleberry EPU28-24RM8

Emergency Power Unit, 28V

Auf Nachfrage erhältlich

Castleberry EPU28-24RMT

Emergency Power Unit, 24V

Auf Nachfrage erhältlich

Castleberry

EPU Rack

Auf Nachfrage erhältlich

Castleberry

EPU Connector Kit

Auf Nachfrage erhältlich

TCW Tech

Wiring Harness w/ D-SUB Connector

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 135,42
€ 113,80 exkl. MwSt.

TCW Tech

Install Kit, Certified

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 225,42
€ 189,43 exkl. MwSt.

TCW Tech IBBS-12V-6AH

Backup Battery, Li-Fe-P04, 12V, 6 Ah

Auf Lager
€ 629,63
€ 529,10 exkl. MwSt.

TCW Tech IBBS-12V-6AH Certified

Backup Battery, 12V, 6 Ah

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 1 205,35
€ 1 012,90 exkl. MwSt.

TCW Tech IBBS-12V-3AH Certified

Backup Battery, 12V, 3 Ah

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 918,80
€ 772,10 exkl. MwSt.