€ 0
€ 4 470

TCW Tech IBBS-12V-6AH

Backup Battery, Li-Fe-P04, 12V, 6 Ah

Auf Lager
€ 465,49
€ 384,70 exkl. MwSt.

TCW Tech IBBS-12V-3AH

Backup Battery, Li-Fe-P04, 12V, 3 Ah

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 312,79
€ 258,50 exkl. MwSt.

TCW Tech IBBS-12V-3AH

Backup Battery, Li-Fe-P04, 12V, 3 Ah

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 408,88
€ 343,60 exkl. MwSt.

True Blue Power TS835

Emergency Power Supply, 24.5V/4.5Ah, 5V Output

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 4 465,18
€ 3 752,25 exkl. MwSt.

True Blue Power S53001-01

TS835 Mouting Rack

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 583,70
€ 490,50 exkl. MwSt.

True Blue Power

TS835 Connector

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 258,38
€ 217,13 exkl. MwSt.

True Blue Power

TS835 Cockpit Selftest Switch

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 747,44
€ 628,10 exkl. MwSt.

True Blue Power

TS835 Vent Tube Kit

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 319,80
€ 268,74 exkl. MwSt.

True Blue Power TS420

Emergency Power Supply, 18V/1Ah

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 2 415,22
€ 2 029,60 exkl. MwSt.

True Blue Power TS420-1

Emergency Power Supply, 18V/2.5Ah

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 2 743,07
€ 2 305,10 exkl. MwSt.

True Blue Power TS835

Emergency Power Supply, 24.5V/4.5Ah

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 3 653,32
€ 3 070,02 exkl. MwSt.

Castleberry EPU28-24RM4

Emergency Power Unit, 14V

Auf Nachfrage erhältlich

Castleberry EPU28-24RM8

Emergency Power Unit, 28V

Auf Nachfrage erhältlich

Castleberry EPU28-24RMT

Emergency Power Unit, 24V

Auf Nachfrage erhältlich

Castleberry

EPU Rack

Auf Nachfrage erhältlich

Castleberry

EPU Connector Kit

Auf Nachfrage erhältlich

TCW Tech

Wiring Harness w/ D-SUB Connector

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 132,21
€ 111,10 exkl. MwSt.

TCW Tech

Install Kit, Certified

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 220,05
€ 184,92 exkl. MwSt.

TCW Tech IBBS-12V-6AH

Backup Battery, Li-Fe-P04, 12V, 6 Ah

Auf Lager
€ 614,52
€ 516,40 exkl. MwSt.

TCW Tech IBBS-12V-6AH Certified

Backup Battery, 12V, 6 Ah

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 1 176,60
€ 988,74 exkl. MwSt.

TCW Tech IBBS-12V-3AH Certified

Backup Battery, 12V, 3 Ah

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 896,78
€ 753,60 exkl. MwSt.