€ 0
€ 5 120

TCW Tech IBBS-12V-6AH

Backup Battery, Li-Fe-P04, 12V, 6 Ah

Auf Lager
€ 644,33
€ 532,50 exkl. MwSt.

TCW Tech IBBS-12V-3AH

Backup Battery, Li-Fe-P04, 12V, 3 Ah

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 428,70
€ 354,30 exkl. MwSt.

TCW Tech IBBS-12V-3AH

Backup Battery, Li-Fe-P04, 12V, 3 Ah

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 419
€ 352,10 exkl. MwSt.

True Blue Power TS420

Emergency Power Supply, 18V/1Ah

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 2 766,99
€ 2 325,20 exkl. MwSt.

True Blue Power TS420-1

Emergency Power Supply, 18V/2.5Ah

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 3 142,55
€ 2 640,80 exkl. MwSt.

True Blue Power TS835

Emergency Power Supply, 24.5V/4.5Ah

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 4 185,42
€ 3 517,16 exkl. MwSt.

True Blue Power TS835

Emergency Power Supply, 24.5V/4.5Ah, 5V Output

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 5 115,52
€ 4 298,76 exkl. MwSt.

True Blue Power S53001-01

TS835 Mouting Rack

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 668,66
€ 561,90 exkl. MwSt.

True Blue Power

TS835 Connector

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 296,01
€ 248,75 exkl. MwSt.

True Blue Power

TS835 Cockpit Selftest Switch

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 856,32
€ 719,60 exkl. MwSt.

True Blue Power

TS835 Vent Tube Kit

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 366,38
€ 307,88 exkl. MwSt.

Castleberry EPU28-24RM8

Emergency Power Unit, 28V

Auf Nachfrage erhältlich

Castleberry EPU28-24RMT

Emergency Power Unit, 24V

Auf Nachfrage erhältlich

Castleberry

EPU Rack

Auf Nachfrage erhältlich

Castleberry

EPU Connector Kit

Auf Nachfrage erhältlich

Castleberry EPU28-24RM4

Emergency Power Unit, 14V

Auf Nachfrage erhältlich

TCW Tech

Wiring Harness w/ D-SUB Connector

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 136,26
€ 114,50 exkl. MwSt.

TCW Tech

Install Kit, Certified

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 226,89
€ 190,66 exkl. MwSt.

TCW Tech IBBS-12V-6AH

Backup Battery, Li-Fe-P04, 12V, 6 Ah

Auf Lager
€ 629,63
€ 529,10 exkl. MwSt.

TCW Tech IBBS-12V-6AH Certified

Backup Battery, 12V, 6 Ah

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 1 213,17
€ 1 019,47 exkl. MwSt.

TCW Tech IBBS-12V-3AH Certified

Backup Battery, 12V, 3 Ah

Normalerweise 2-3 Wochen
€ 924,75
€ 777,10 exkl. MwSt.