RAMI AV-1

COM Antenna, Base Station

Obvykle 3-4 týdny
9 755,90 Kč
8 062,73 Kč bez DPH

RAMI AV-5

COM Antenna, Base Station

Obvykle 3-4 týdny
5 064,77 Kč
4 185,76 Kč bez DPH

RAMI

AV-1 Radial Rod

Obvykle 3-4 týdny
719,59 Kč
594,70 Kč bez DPH

RAMI

AV-5 Radial Rod

Obvykle 3-4 týdny
747,05 Kč
617,40 Kč bez DPH

RAMI

AV-5 Radial Rod

Obvykle 3-4 týdny
747,30 Kč
617,60 Kč bez DPH