RAMI AV-1

COM Antenna, Base Station

Obvykle 3-4 týdny
9 894,96 Kč
8 177,65 Kč bez DPH

RAMI AV-5

COM Antenna, Base Station

Obvykle 3-4 týdny
5 136,96 Kč
4 245,42 Kč bez DPH

RAMI

AV-1 Radial Rod

Obvykle 3-4 týdny
729,87 Kč
603,20 Kč bez DPH

RAMI

AV-5 Radial Rod

Obvykle 3-4 týdny
747,05 Kč
617,40 Kč bez DPH

RAMI

AV-5 Radial Rod

Obvykle 3-4 týdny
757,94 Kč
626,40 Kč bez DPH