RAMI AV-1

COM Antenna, Base Station

Obvykle 3-4 týdny
10 080,06 Kč
8 330,63 Kč bez DPH

RAMI AV-5

COM Antenna, Base Station

Obvykle 3-4 týdny
5 233,06 Kč
4 324,84 Kč bez DPH

RAMI

AV-1 Radial Rod

Obvykle 3-4 týdny
743,55 Kč
614,50 Kč bez DPH

RAMI

AV-5 Radial Rod

Obvykle 3-4 týdny
747,05 Kč
617,40 Kč bez DPH

RAMI

AV-5 Radial Rod

Obvykle 3-4 týdny
772,10 Kč
638,10 Kč bez DPH