RAMI AV-1

COM Antenna, Base Station

Obvykle 3-4 týdny
9 796,43 Kč
8 096,22 Kč bez DPH

RAMI AV-5

COM Antenna, Base Station

Obvykle 3-4 týdny
5 085,80 Kč
4 203,14 Kč bez DPH

RAMI

AV-1 Radial Rod

Obvykle 3-4 týdny
722,61 Kč
597,20 Kč bez DPH

RAMI

AV-5 Radial Rod

Obvykle 3-4 týdny
747,05 Kč
617,40 Kč bez DPH

RAMI

AV-5 Radial Rod

Obvykle 3-4 týdny
750,32 Kč
620,10 Kč bez DPH