RAMI AV-1

COM Antenna, Base Station

Obvykle 2-3 týdny
9 698,27 Kč
8 015,10 Kč bez DPH

RAMI AV-5

COM Antenna, Base Station

Obvykle 2-3 týdny
4 890,94 Kč
4 042,10 Kč bez DPH

RAMI

AV-1 Radial Rod

Obvykle 2-3 týdny
724,55 Kč
598,80 Kč bez DPH

RAMI

AV-5 Radial Rod

Obvykle 2-3 týdny
752,50 Kč
621,90 Kč bez DPH