Společnost AIR TEAM s.r.o. se podílí na různých projektech v oblasti výzkumu a vývoje.

Jedním z nejdůležitějších projektů v oblasti výzkumu a vývoje byl realizován ve spolupráci s Leteckým ústavem, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, týkající se zástavby avioniky do letounu VUT 001. Letoun VUT 001 Marabu je navržen pro ověření technologií vyvinutých primárně pro bezpilotní letadla. Vývoj byl podporován projektem MPO FI-IM3/041 ("Návrh a realizace letounu VUT 001 Marabu pro podporu využití bezpilotních létajících prostředků v civilním sektoru", 2006-2009). Mezi další partnery tohoto projektu patřili společnosti První Brněnská strojírna Velká Bíteš a.s. a Jihlavan Airplanes. Více informací naleznete na: http://www.vutbr.cz/temata-vut-f18829/novy-experimentalni-letoun-vut-001-marabu-d35823.

V současnosti je společnost AIR TEAM s.r.o. dodavatelem v projektu ESPOSA (Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft), který byl založen programem 7th Framework Program pod registračním číslem 284859. Projekt je veden společností První Brněnská strojírna Velká Bíteš a.s. Hlavním cílem projektu je vývoj a integrace nových turbínových motorů o výkonu do 1 000 kW pro malé letouny. Zároveň s tímto vývojem probíhá vývoj nové avioniky pro turbínové motory, která by pomohla k větší účinnosti motoru, bezpečnosti a snížila nároky na pilota. Více informací naleznete na: http://www.esposa-project.eu/en/efficient-systems-and-propulsion-for-small-aircraft-2.html

 

 

V roce 2016 byla společnosti AIR TEAM s.r.o schválena dotace na projekt:

Název projektu: Avionické vývojové centrum

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000027

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram POTENCIÁL a jeho cílem je rozšíření stávajícího vývojového centra pro ultralighty o další vývojové kapacity, zaměřující se již na vývoj avioniky pro standardní letadla kategorie General Aviation. Centrum bude sloužit pro vývoj a testování nových generací avioniky pro různé typy malých dopravních letadel. 

Bude umožněn vývoj typových avionik pro jednotlivé generace a výrobní typy malých letadel. Návazně bude ve spolupráci s leteckými servisy spuštěna standardní výroba a poskytování služeb v podobě zástaveb avionik do jednotlivých letadel.

V důsledku projektu je očekáváno vytvoření moderního vývojového centra, které bude umožňovat flexibilní a požadavkům trhu odpovídající vývoj komplexní avioniky, a to jak hardwarových složek včetně zástavby do jednotlivých typů letadel, tak i adjustovaného software.

V roce 2017 byla společnosti AIR TEAM s.r.o schválena dotace na projekt:

Název projektu: Školicí středisko společnosti AIR TEAM

Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_048/0009326

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ŠKOLICÍ STŘEDISKA a jeho cílem je vznik školícího centra pro realizaci výukových aktivit žadatele. Školení, která povede žadatel v nově vzniklých prostorách, budou zaměřena na teoretickou i praktickou výuku v oblasti letectví, letecké avioniky, servisu a údržby letadel a další. Projekt tak naplňuje cíl výzvy podpořit budování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru a tím zlepšit kvalitu zázemí pro vzdělávání.

Toto středisko bude reflektovat aktuální vývojové trendy v odvětví a umožňovat výuku nových technologií, současně s procvičováním každodenních dovednostní pilotů i údržby. Školící centrum by zároveň mělo umožňovat komplexní zaučení nových zaměstnanců – absolventů, kteří si potřebují před vstupem do oboru osvojit základní technologické postupy.

V důsledku projektu očekáváme zvýšení technické úrovně školených pracovníků, rozšíření schopností pracovníků využívat nové progresívní technologie a celý tým jako celek pak bude schopen lépe reagovat na potřeby zákazníků, jak z hlediska nabízených technologií, tak i i z hlediska požadavků dodavatelů, především pro nestandardní a jednorázové objednávky, jejichž poměr k průběžným a dlouhodobým objednávkám se průběžně navyšuje.

Budou vybudovány a vybaveny celkem čtyři učebny. Dvě praktické a dvě teoretické. Do učeben bude pořízena technologie v podobě výukových avionických systémů a potřebného IT vybavení, na kterém bude probíhat praktický nácvik obsluhy a údržby, dále bude instalována prezentační technika a počítače. V první fázi proběhnou stavební úpravy a výstavba, poté budou nakoupeny technologie (typové stroje a simulátory), výpočetní a prezentační technika a další vybavení.