Zboží můžete jednoduše zaslat na opravu nebo servis pomocí našeho formuláře. Po vyplnění vás budou neprodleně kontaktovat specialisté z servisního oddělení a získáte RMA číslo. To pak spolu se zbožím pošlete na naši adresu.

AIR TEAM service je oprávněná organizace EASA Part 145, která nabízí komplexní služby od kompletních generálních oprav a modifikací k jednoduchým úkolům, jako je kosmetické zotavení, čištění a výměna součástí.

Popište detailně závadu vč. provozní historie.

Nahrajte fotografii nebo video dokumentující předmětnou závadu.

Upozorňujeme, že minimální poplatek za nález závady je 2500 Kč + DPH pro všechny opravy. V případě realizace opravy se poplatek za nález závady odečítá od ceny opravy. V některých případech, kdy stanovení ceny opravy vyžaduje provedení alespoň částečné opravy jednotky, mohou být náhradní díly a provedená práce fakturována, i v případě odmítnutí realizace opravy. Záruční doba je 90 dní ode dne dokončení opravy. Tato záruka se vztahuje pouze na díly a práci provedenou k předmětu opravy. Záruka se nevztahuje na další, nesouvisející závady, které se mohou projevit během tohoto období. Záruka je neplatná, pokud přístroj vykazuje fyzické poškození, poškozenou pečeť, nesprávnou instalaci nebo je nesprávně zabalen při přepravě.


Nesprávné nebo neúplné informace mohou způsobit zpoždění vyřízení servisního požadavku.
* Pole označená hvězdičkou jsou povinná.