Avionický průvodce: Chytré funkce autopilotů Garmin GFC pro letectví

garmin gfc 600 in cockpit

Pokud jste již letěli s letadlem vybaveným systémem Garmin GFC, měli jste možnost na vlastní kůži poznat výhody těchto digitálních autopilotů. Jsou navrženy tak, aby pilotům poskytovaly nástroje, které potřebují k jistému a snadnému řízení letadla, a nabízejí řadu pokročilých funkcí, díky nimž je létání bezpečnější, efektivnější a zábavnější. Zároveň se jedná o nákladově efektivní řešení modernizace autopilota. A díky způsobu konstrukce mají tyto systémy zároveň výrazně nižší náklady na provoz.

Model GFC 500 je určen pro méně složitá jednomotorová pístová letadla, model GFC 600 pak pro vysoce výkonná pístová jednomotorová a vícemotorová letadla a letadla s turbínovým pohonem. Jsou založeny spíše na poloze než na rychlosti (technologie založená na AHRS). Standardně mají systémy plnou schopnost řízení osy náklonu a klopení (2 osy), s možností přidání třetího serva pro osu vychýlení a dokonce čtvrtého pro trimování náklonu. Instalace volitelného serva pro osu vychýlení navíc umožňuje využít bezpečnostní funkci Smart Rudder Bias  (týká se GFC 600 ve vybraných dvoumotorových pístových letadlech).

V tomto článku se můžete blíže seznámit s některými klíčovými funkcemi autopilotů Garmin, zjistit, jak fungují a jak mohou umocnit váš zážitek z létání.

garmin gfc 500 digital autopilot garmin gfc 600 digital autopilot

Co systémy přinášejí?

smart features of the garmin gfc autopilots_interface
 • Ukazatele Flight Director (FD) pro manuálně řízený let
 • Vyhrazené tlačítko režimu návratu na úroveň (LVL)
 • Vestavěná funkce GPS pro řízení náklonu
 • Umožňuje přístrojové přiblížení pomocí GPS, ILS, VOR, LOC a BC.
 • Možnost instalace dodatečného tlačítka Go-Around (GA)
 • Provádět přístrojově řízené průlety
 • Provádět přístrojově řízené nezdařené přiblížení (při spárování s vhodným GPS navigátorem)
 • Umožňuje předvýběr a určení nadmořské výšky
 • Režim indikované vzdušné rychlosti (IAS) pro stoupání a klesání
 • VNAV bude mít při vhodném vybavení přídavnou funkci
 • Volitelné servo výchylky přidává režim tlumení výchylky

Elektronická stabilita a ochrana (ESP)

electronic stability protection

Tento bezpečnostní prvek vám pomůže vyhnout se nepříjemným a rizikovým situacím během letu. Za tímto účelem vám poskytuje ochranu letové obálky při manuálním letu. Přestože používá stejná řídicí serva jako autopilot, tato funkce ESP pracuje nezávisle na něm a koriguje překročení klopení, náklonu a rychlosti letu. Čím větší je překročení, tím větší je i korekční síla.

Pokud se ocitnete v takové situaci, kdy je ESP aktivní po předem stanovenou dobu (10 sekund), zapne se během následujících 20 vteřin režim LVL se zvukovým upozorněním: "ENGAGING AUTOPILOT" a srovná vertikální rychlost na nulu a křídla do vodorovné polohy.

Pomoc má také vizuální podobu. Na kompatibilním displeji vidíte značku omezovače náklonu na 45°. Ta označuje oblast, ve které budou aktivována serva, aby letadlo vrátila do vodorovného letu. Jakmile je úhel náklonu menší než 30°, korekční síla se deaktivuje.

bank limiter garmin gfc esp engaged

Náklon nahoru nebo dolů nad limit stanovený pro daný letoun je systémem rovněž potlačován – opět se zvyšující se korekční silou. Systém ESP také poskytuje ochranu proti vysokým a nízkým rychlostem. Pokud letadlo překročí VNE, je příď letadla namířena vzhůru, aby se snížila rychlost letu. Při správném vybavení platnou databází terénu může ESP poskytovat ochranu i před příliš nízkými rychlostmi. Jakmile se letadlo přiblíží k hranici pádu, je pádu zabráněno snížením přídě (tato funkce je vždy vypnuta pod 200 stop AGL).

Je to jako mít vedle sebe instruktora, který vás vždy pošťouchne správným směrem. Samozřejmě je zde možnost ESP vypnout pro případy, kdy chcete vyrazit trénovat prudké zatáčky nebo líné osmičky.

Zůstaňte v mezích rychlostních limitů svého letadla

Systémy mají aktivní ochranu proti překročení rychlosti při zapnutém autopilotovi a v určitých režimech při klesání, pokud letadlo překročí VNE. Řekněme, že během klesání zapomenete snížit tah - příď letadla se automaticky nakloní nahoru, zobrazí se zpráva MAXSPEED a vertikální režim autopilota se změní na indikovanou rychlost (IAS), přičemž se předchozí vertikální režim změní na ARMED (dokud tento stav překročení rychlosti nenapravíte a předchozí vertikální režim se opět stane aktivním).

Při zapnutí autopilota je aktivní také ochrana proti nedostatečné rychlosti, která má zabránit provozu při nižších než stanovených rychlostech, aby nedošlo k pádu. Když je rychlost příliš nízká, zobrazí se vizuální upozornění MINSPEED, příď se sklopí dolů, aby se zvýšila rychlost letu, aktivní vertikální režim autopilota se změní na režim IAS a v kritických výškových režimech se ozve zvukové upozornění "AIRSPEED". Po zvýšení rychlosti se aktivuje předchozí režim.

Máte to pod kontrolou

Oba systémy jsou vybaveny funkcí System Health Monitoring, which is constantly monitoring and comparing values within the system between components. která neustále sleduje a porovnává hodnoty v systému mezi jednotlivými komponenty. Pokud je zjištěna závada, autopilota odpojí a zároveň vizuálně a zvukově upozorní pilota.

Tato funkce zaručuje, že se ve vzduchu nikdy nestanete rukojmím autopilota a že vždy budete mít letadlo pod kontrolou.

Hedvábně plynulý let

smart servos

Chytrá serva, vybavená mikroprocesory a připojená k řídicím plochám letadla, slouží k provádění řídicích povelů přicházejících z autopilota. Digitálně řízené omezení rychlosti a točivého momentu těchto povelů umožňuje rychlejší, ostřejší a výkonnější odezvu. Pro maximální spolehlivost a bezpečnost jsou serva vybavena bezkartáčovými motory a nemají mechanickou kluznou spojku.

Výsledkem této konstrukce je vyšší spolehlivost oproti starším řešením a nižší náklady na údržbu.

Smart Rudder Bias (GFC 600)

smart rudder bias

Technologie zvyšující bezpečnost vybraných dvoumotorových pístových letadel vám přináší další úroveň pohodlí a bezpečnosti. Dvoumotorová letadla mají v případě poruchy motoru ze své podstaty problémy s ovladatelností a piloti mohou očekávat výrazné vychýlení směrem k nefunkčnímu motoru, což vede k nestabilnímu chování letounu.

Kromě toho může v důsledku bočního skluzu a vrtulového větru dojít ke snížení vztlaku na křídle s nefunkčním motorem a současně ke zvýšení odporu. Všechny tyto faktory přispívají ke zhoršení výkonnosti a kritické ztrátě rychlosti.

Jakmile letadlo během vzletového rolování dosáhne minimální kontrolní rychlosti (VMC) publikované výrobcem, funkce Smart Rudder Bias se automaticky nastaví. Smart Rudder Bias nepřetržitě sleduje parametry motoru pomocí údajů z EIS (Engine Indication System) zobrazených na letovém displeji G500 TXi nebo G600 TXi a aktivuje se, když systém zjistí předem stanovený rozdíl výkonu jednotlivých motorů. Jakmile se aktivuje, síla směrového kormidla se dynamicky upraví, aby vám pomohla kontrolovat boční skluz.

Tím získáte čas na přijetí správných opatření, která jsou nutná k lepšímu udržení pozitivní kontroly nad letadlem a k udržení letadla v bezpečném letovém stavu.

Co říkají piloti?

Mnoho pilotů si pochvaluje schopnost autopilota bezpečně a přesně navigovat letoun a někteří uvádějí jeho snadno použitelné rozhraní a intuitivní funkce. Řada pilotů se rovněž vyjádřila k schopnosti autopilota rychle se přizpůsobit měnícím se podmínkám, jako jsou turbulence a poryvy větru, a k jeho schopnosti rozpoznat terén a orientační body. Celkově jsou poznatky z reálného používání veskrze pozitivní.

Staňte se bezpečnějším pilotem

Autopiloty Garmin představují cenově výhodné řešení pro modernizaci. Nabízejí nižší náklady na provoz, poskytují přesné a plynulé létání a přichází s bezpečnostními funkcemi, které jinde nenajdete. Zejména ne mezi retrofit systémy.Zajímá Vás možnost vylepšení vašeho létání pomocí digitálního autopilota Garmin GFC? Napište nám a získejte informace o možnostech instalace.